SuperFakty.info
Obrońcy zwierząt doprowadzą do ich eksterminacji, a to wszystko po to, by wykończyć polskiego rolnika
Nowe kary mają tych dzisiejszych partyzantów rolniczych skłonić do poddania się i szukania pracy w kolejnej zagranicznej korporacji.

Problem polskich rządów bez względu kto rządzi, jest wspólny. Wszystkie polskie rządy wybrane demokratycznie usługują zagranicznym korporacjom. Odbywa się to przez stopniowe kształtowanie prawa w taki sposób, by pozbawić Polaków samodzielności i uzależnić ich od zagranicznych koncernów.

Przepisy wprowadzone po zmianie ustrojowej doprowadziły do upadku małych gospodarstw rolnych. Taka dewastacja rolnictwa nie udała się polskim komunistom. Podczas upadku komuny na wsi rolnicy stanowili 90% mieszkańców, dziś stanowią 10%. Większość z nich oprócz prowadzenia gospodarstwa dorabiała w pracy najemnej, ale fundamentem wsi nadal było rolnictwo. Prawie każdy miał przynajmniej jedną krowę, brakowało miejsc do wypasu. Rolnicy robili zapisy na wypasanie rowów wzdłuż dróg, dziś rowy są wykaszane przez zakłady komunalne, za co wszyscy musimy płacić.

Dziś nawet dzieci ze wsi nie wiedzą, jak wyglądają zwierzęta do niedawna spotykane powszechnie na wsi. Stało się tak z powodu przepisów, które stały się tak bardzo uciążliwe, że rolnikom przestało się opłacać cokolwiek hodować. Jest to świadome działanie mające zrobić miejsce na towary spożywcze z zachodnich koncernów.

Po transformacji przekrój społeczeństwa wiejskiego uległ całkowitej zmianie. Wieś stała się sypialnią dla pracowników najemnych zatrudnionych w miastach. Z biegiem czasu i postępu w niszczeniu narodu polskiego ludzie ci przestana być zatrudniani w prywatnych zakładach należących do Polaków, a będę zatrudniani tylko w koncernach zachodnich. To jest cel, do którego będą dążyć urzędnicy wdrażający nowe przepisy. Po likwidacji polskiego rolnictwa przyjdzie czas na polskich przedsiębiorców.

Dzieci dawnych rolników dziś żyją już tylko z pracy najemnej, co prowadzi do licznych nieporozumień. Nowym mieszkańcom wsi coraz bardziej przeszkadzają zapachy i odgłosy wydawane przez zwierzęta. Denerwują szczekające psy i coraz częściej dzwonią na skargę do straży miejskiej. Przeszkadzają im także zapachy, które były kiedyś normą z uwagi na hodowle zwierząt.

Ponieważ ciągle są jeszcze niedobitki polskich rolników, więc polskie rządy wprowadzają stopniowo coraz trudniejsze do wdrożenia przepisy. Na przykład takie przepisy o podgrzewanych matach dla krów. Nowe kontrole, nowe kary mają tych dzisiejszych partyzantów rolniczych skłonić do poddania się i szukania pracy w kolejnej zagranicznej korporacji.

Ponieważ polscy urzędnicy nie przejawiają należytego entuzjazmu w zwalczaniu hodowli zwierząt (albo nie dają sobie sami rady), więc do walki mają być wypuszczone organizacje społeczne, czyli miejscowe aktywistki, które same nie potrafią zatroszczyć się o zwierzęta, ale będą tropić złych gospodarzy i mówić im że źle troszczą się o bydło.

To wszystko jest robione pod sztandarem troski o zwierzęta, ale skutek tego będzie taki, że zwierząt nie będzie nigdzie z wyjątkiem ZOO i wielkich koncernów zagranicznych, do których aktywistki się nigdy nie dostaną na kontrolę. Tam też będą prowadzone testy genetyczne na zwierzętach, a sposób uboju nie będzie miał nic wspólnego z delikatnością.

Cel jest taki, że Polaków (także innych nacji) ma być tylu, by obsłużyć korporacje. Wszyscy mają kupować w korporacji, wszystko od żywności do rozrywki.

Poniższy film to głos jednego z rolników, który się temu przeciwstawia. Dodam tylko, że obora nie jest naturalnym środowiskiem dla bydła. Naturalnym środowiskiem aa pola, łąki i lasy, ale żadem gospodarz nie pozwoli, by zimą zwierzęta były poza oborą. Nie robi tego dlatego, że mogłyby coś zniszczyć, bo zimą nie ma co zniszczyć, wegetacja roślin jest zatrzymana aż do wiosny. Chodzi o to, że zwierzęta w swoim naturalnym środowisku zimą padają jak przysłowiowe muchy. Z tego powodu rolnicy chronią je w oborach i dokarmiają. Robią co muszą, by zwierzęta zachować przy zdrowiu, ale nowe przepisy mają nie tylko chronić bydło od strony fizycznej, ale także psychicznej. Coraz więcej mówi się i komforcie zwierząt, co oczywiście nie ma nic wspólnego ze środowiskiem naturalnym, ale wydaje się wielu osobom czymś szlachetnym i dlatego chcą to wymusić na gospodarzach.

Przykładowo, jak skończy się karanie gospodarza z powodu psa, który ujada lub szczeka (zgodnie ze swoją naturą) w nocy? Skończy się zniknięciem psów ze wsi. Nie ma to nic wspólnego z dobrem tych zwierząt. Tak samo przesadnie uciążliwe przepisy doprowadzą do likwidacji zwierząt już całkowicie i na zawsze z polskiej wsi. Obrońcy zwierząt w swoich skutkach są największym zagrożeniem dla zwierząt, są ich tępicielami!

Krzysztof Król

Komentarze

stanisławS
Wszyscy polscy politycy lecą z nami i naszą Ojczyzną w bambuko, wszyscy łącznie z rządem i Prezydentem - wiedzą że prawo gospodarcze napisane jest pod zachodnie firmy które później zmieniają nazwę lub właściciela. Nie płaca żadnych podatków, ale za to wyprowadzają z Polski ogromne pieniądze - dzięki temu Polska biednieje, polskie firmy padają jedna po drugiej.
Odpowiedz
gosc1
Podaj te przepisy!
Odpowiedz
StanisławS
„Klasyczny urzędnik zrobi wszystko, co doń należy, ale nic, by ułatwić ludziom życie.” Maria Dąbrowska „Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że to oni są strażnikami prawa.” Mark Twain Cyt; „Wszyscy polscy politycy lecą z nami i naszą Ojczyzną w bambuko, wszyscy łącznie z rządem i Prezydentem - wiedzą że prawo gospodarcze napisane jest pod zachodnie firmy które później zmieniają nazwę lub właściciela. Nie płaca żadnych podatków, ale za to wyprowadzają z Polski ogromne pieniądze - dzięki temu Polska biednieje, polskie firmy padają jedna po drugiej.”- gosc1 Podaj te przepisy! 30 lat „niepodległości” poczyniło większe spustoszenia, niż 40 lat komuny. Wtedy, mimo wszystko, jeszcze dało się żyć – istniała szansa na poprawę bytu. Bo nie tylko poziom zaspokajania potrzeb się liczy, ale przekonanie o pozytywnym kierunku zmian. Można powiedzieć, że rozkradziono co najbardziej cenne składniki majątku narodowego – wyprzedano go za bezcen, a resztę zniszczono – jak choćby małe firmy tzw. przemysłu terenowego, lokalnego. Te, co pozostały – rzężą ostatnim wysiłkiem. Pamiętam na początku lat 90-ch, słynna była wypowiedź ówczesnego premiera Krzysztofa Bieleckiego, że pierwszy milion trzeba ukraść. W każdym innym kraju takie stwierdzenie spowodowałoby lawinę krytyki, która zmusiłaby premiera do dymisji. Ale ten człowiek do dzisiaj jest chwalony w środkach masowego przekazu za swoją działalność w czasie przyśpieszonej prywatyzacji, kiedy 1208 państwowych zakładów pracy przez 11 miesięcy przeszło za bezcen w ręce niewiadomych właścicieli(zagranicznych). Na początku pierwszej kadencji rządu PO do walki z korupcją została powołana Julia Pitera. Jej działania mimo wielkich obietnic okazały się niewypałem. Pod koniec drugiego okresu sprawowania rządu przez PO wicepremier Elżbieta Bieńkowska w „nagranej” rozmowie z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem przyznała że aparat administracji państwowej przegrał walkę z korupcją. Wiadomo już że partie polityczne związane z układem „okrągłego stołu” PO,PIS, PSL i SLD nie będą walczyć z nadużyciami, ponieważ same brały w nich udział. Dlatego potrzebna jest zmiana systemu elekcyjnego na JOW. Sama zmiana systemu wyborczego to za mało aby się pozbyć nadużyć. Wiele samorządowców skorzystało z łatwych kredytów oferowanych przez EU do „zarobienia”. Doprowadziło to do paraliżu możliwości kredytowych na dziesięciolecia a niektóre samorządy stanęły na granicy bankructwa np.: Słupsk. – i tu również powinna być z miana prawa. Podobnie jest z produktem który jest wyprodukowany poza granicami RP. Importer/ przedstawiciel/ dystrybutor zagranicznych produktów Np. Bosch, Siemens, Renault, Opel, itp. Do wspierania sprzedaży oferowanych przez siebie produktów niejednokrotnie uruchamiają bank, oczywiście zachodni, który zajmują się kredytowaniem oferowanych produktów. Wraz z wzrostem zysku podwyższa kapitał własny i zwiększa możliwości kredytowania. Taka firma realizuje zyski głównie z: a) marża na produkcie, b) obsługa posprzedażna i serwis, c) przychód z odsetek od udzielonych kredytów; Po opłaceniu biur, pracowników zysk płynie w świat. Polski konsument jedynie musi na to wszystko zapracować i zapłacić. Zagraniczny podmiot produkcja w Polsce. Przedsiębiorstwa, które kiedyś były polskie zostały sprywatyzowane- sprzedane głównie zagranicznym nabywcom wraz z ich rynkami zbytu, nieruchomościami , wiedzą i pracownikami. Nowy inwestor zainteresowany jest maksymalizowaniem zysku. Restrukturyzacja czytaj zwolnienia to masowe zjawisko. Jeżeli nie zlikwiduje firmy, by zrobić miejsce na swoje importowona produkty to pozostawi to co jest najbardziej dochodowe. PIT- podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwota wolna od podatku w 2018 roku 3091 zł/rok co daje 257 zł.miesięcznie. Spróbuj za tą kwote przeżyć. Twoja własna praca jest opodatkowana. CIT- podatek od osób prawnych. Rząd nieprzeciwdziała wypływowi wygenerowanych środków z naszej gospodarki. Ubezpieczenia społeczne (ZUS). W przypadku samozatrudnionych to tak na prawdę podatek tylko, że nosi nazwa składka. Uważam że jest to morderca polskiej przedsiębiorczości. Dostarczanie środków płatniczych do gospodarki. NBP i rząd nie dostarczają pełnowartościowego środka wymiany do gospodarki w proporcji do wytworzonego produktu narodowego. Obecny ustrój sprzyja też nepotyzmowi, zatrudnianiu pracowników w urzędach gmin nie na podstawie ich kompetencji, a na podstawie kryteriów pozamerytorycznych. Ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych w art. 5.1. mówi, że: Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. - Praktyczne konsekwencje tego przepisu są takie, że RIO nie mają prawa badać, czy decyzje podejmowane w samorządach są gospodarne i celowe. Co powinno się zmienić: Prawo o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (RIO) powinno być zmienione. Izby powinny mieć nie tylko możliwość, ale i obowiązek kontrolowania, czy zarządcy gmin podejmują gospodarne i celowe decyzje. RIO powinny mieć także obowiązek przedstawiania wyników swoich kontroli opinii publicznej (lokalnej społeczności jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiatu, województwa). A co się dzieje, gdy w kasie gminy zabraknie pieniędzy, np. ze względu na niegospodarne, nieprzemyślane, nadmierne wydatki? Oczywiście można je pożyczyć. Wójtowie i burmistrzowie robią to tym chętniej, bo nie im przyjdzie spłacać pożyczone kwoty. Ustawa o finansach publicznych, poza umożliwianiem w łatwy sposób ukrywania przez samorządy. Określa je art. 243 tej ustawy, który definiuje tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów (IWZ). To sprawia, że mogą być one „omijane” w wyniku różnego typu manipulacji. Takie „dziury” w ustawie powodują, że samorządowcy mogą pozyskiwać środki finansowe. Dotyczy to także stanowionego w Polsce prawa, opartego na założeniach mających swoje odzwierciedlenie w treści Konstytucji. Szczególnie ważne jest to, aby pozytywne konsekwencje uchwalanego prawa dotyczyły ogółu społeczeństwa, a nie osób sprawujących władzę lub kandydatów do rządzenia. Niestety, obowiązujące w Polsce przepisy nie gwarantują, że przestrzegający prawa urzędnicy państwowi czy samorządowi będą podejmowali właściwe decyzje, zgodne z interesem ogółu obywateli lub choćby lokalnych wspólnot, przykład jak wchodzi na teren dany podmiot zagraniczny. uchwalają je osoby czerpiące korzyści z udziału w sprawowaniu władzy, a więc przede wszystkim dbające o interes własny oraz swoich popleczników. (W Polsce nie ma instytucji weta ludowego, istnieje ono jedynie na szczeblu lokalnym, zbliżone do referendum lokalnego. Krajami, które przewidują weto ludowe w swojej konstytucji, są: Włochy, Szwajcaria oraz niektóre stany USA [źródło: https://eszkola.pl, stan na 21.07.2018].) (Lobbing – «wywieranie wpływu na organy władzy państwowej w interesie określonych grup politycznych, gospodarczych lub społecznych» • lobbistyczny, lobbystyczny • lobbista, lobbysta • lobbować [źródło: Słownik Języka Polskiego PWN].) Mógłbym opisywać do końca świata. Jak wiesz wszystko znajdziesz w Internecie. Witold Jerzy Kieżun – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, teoretyk zarządzania, przedstawiciel polskiej szkoły prakseologicznej, w ramach której rozwija prakseologiczną teorię organizacji. 2012 – Drogi i bezdroża polskich przemian 2012 – Patologia transformacji Recall – tu odwołanie urzędnika przedterminowo z kadencji [źródło: https://www. diki.pl/slownik-angielskiego?q=recall, stan na 21.07.2018] Mandat imperatywny – parlamentarzysta jest wyłącznie reprezentantem swojego okręgu, a nie całego narodu, jest zobowiązany do wykonywania zaleceń swoich wyborców i może zostać przez nich odwołany przed upływem kadencji [źródło: https://eszkola.pl/wos, stan na 21.07.2018]. Ten temat szeroko omawia Bill Freeza w książce „Jak uratować demokrację przed... demokratycznie wybranymi politykami”, wydanej przez PAFERE pod numerem 009 w serii Biblioteka Rządzących i Rządzonych. R.S. Kaplan, D.P. Norton, „Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. Legalizm – ścisłe przestrzeganie istniejących przepisów prawnych [źródło: internetowy Słownik Języka Polskiego PWN, stan na 15.07.2018].
Odpowiedz
gosc1
Tak się sklada,że to co piszesz to wiem i tez mam mnóstwo materiałów,które skrzętnie zbieram.zaczynając od Sorosa w 1987 r ,balcerowicza itd. szczeonie od 2005 gdy PIS wygrał wybory i Tusk niemiłosiernie i głupio atakował,co zreszta czyni stale.Problemów nie rozwiazano mnóstwo i choc jestem zwolennikiem PIS-u i nie wyobrażam sobie innej partiijako rządzącej,to mam do nich obecnie wiele zastrzeżeń a nawet jestem wściekła.Nie zrobili nic z mediami, nie rozliczyli złodziei Polski krajowych i obcych. Obserwuję przesłuchania w sprawie VAT-u czy reprywatyzacji w stolicy uważam,że opozycja smieją się w głos z PIS-u.Poza tym reforma sądownictwa tez nic nie dała. Za zwór daję im Orbana,bo pozmieniał przepisy i pozbył się Sorosa a teraz ten człowiek może zawładną naszymi mediami.I PIS przegra wybory bo widać jak oni się mobilizują do wyborów najpierw europejskich a potem parlamentarnych.To mnie boli i wkurza co nawet na fb czy wpolityce wypowiadam.Kocham Polskę i uczciwość bo tak mnie wychowano i serce krwawi widząc bezradność rządzących i uległość wobec zydów i UE. Może StanisłwaS powinien to napisać do rządzących choć czy to coś da?
Hubert
Dobry artykuł
gosc1
Jak mi dobrze wiadome,to przeciw tym ludziom co podali gospodarza do sądu,że mu smierdzi na wsi i psy szczekają sąd oddalił.Poza tym ci co tak głośno krzyczą należą do różnych Sorosa Fundacji i za jego pieniądze chcą tych zmian.Dlatego musimy się temu sprzeciwiać póki co to polskie rolnictwo ma się dobrze.Warto słuchać co mówi rząd!
tadalafil tablets
mambo 36 ingredients <a href=https://tadalisxs.com/#>buy tadalafil us</a> tadalafil pill
plaquenil mouth sores
erectile injections pics <a href=https://plaquenilx.com/#>plaquenil side effects rash</a> can erectile dysfunction be revewsw
serment d'hippocrate
hydroxycholorquin <a href=https://hydroxychloroquinex.com/#>hydroxyzine hydrochloride</a> do you need a prescription for hydroxychloroquine
how to buy zithromax online
zithromax 250mg <a href=https://zithromaxes.com/>how much is zithromax</a> z pack generic name
cialis tablets
cialis 20mg https://cialiswithdapoxetine.com/
cheap cialis
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis online</a> cialis tablets
xcrrfv
hydroxychloroquine 200mg https://keys-chloroquinehydro.com/
Najpopularniejsze
Polecamy
Najnowsze komentarze

Komentarz Tygodnia: Czaputowicz – jeździec bez głowy?

EarnestTak

Pretty! This was an extremely wonderful post. Many thanks for supplying these details. купить диплом...

Współczesna nauka to bełkot opętanego, poznaj dowody

boospestE

<a href=https://cialis.lat/discover-the-best-prices-for-cialis>buy online cialis</a> Interest in src...

Komentarz Tygodnia: Czaputowicz – jeździec bez głowy?

GichardBourb

What's up to all, how is all, I think every one is getting more from this web page, and your views are...

Komentarz Tygodnia: Czaputowicz – jeździec bez głowy?

Williambug

http://commercialbreaksandbeats.org/forum/posting.php?mode=quote&f=12&p=39982 https://www.yolospeak.pl/newreply.php?tid=326&replyto=11794 https://www.sebastiafarre.com/1152-2/ http://www.five-respect.co.jp/bbs/sunbbs.cgi?mode=form&no=126561186&page=/"%20target https://mybranddeal.com/coupons/get-up-to-30-off-800flower/

Kryminale eksperymenty na dzieciach – Jerzy Zięba

Brandonhoiff

canada drugs pharmacy : [url=https://mexicopharmacy.top/#]look up prescription drugs[/url] mexican pharmacy...